AM
Animated Mathematics

Algebraiska Räkneoperationer: Multiplikation och Division

Vi kan multiplicera alla objekten på den vänstra sidan av en balansvåg med en siffra. Vi måste i så fall även multiplicera alla objekten på den högra sidan med samma siffra för att behålla jämlikheten (eller balansen) mellan de två sidorna. Balansvågen här nedan visar en lång cylinderformad tunna som innehåller vatten på den vänstra sidan och guldfärgade vikter på den högra sidan. Tunnan är inte full och vi behöver fastställa vikten av en tunna full med vatten.


För att formulera en ekvation låter vi x = ”vikten av en full vattentunna”:

Uppgift: lös tvåstegsproblemet

Lös tvåstegsproblemet och visa dina uträkningar tydligt.

x värdeSammanfattning

När du löser en ekvation där värdet av x är en fraktion så kan du multiplicera eller dividera den vänstra sidan, samt den högra sidan av lika med tecknet.