AM
Animated Mathematics

mobil vänlig uppdatering pågår

Om webbsidan

Den här webbsidan ämnar (i) förklara matematiska koncept visuellt där det är möjligt, (ii) tillhandahålla tydliga exempel som stegvis visar alla algebraiska uträkningar, och (iii) övningsfrågor samt fullständiga uträkningar. Webbsidans interaktiva förmåga kommer att användas i syfte att förklara koncept som är svåra att ta till sig genom att läsa textböcker eller genom att lyssna på någon annans förklaring. Webbsidan skall uppmuntra elever att lösa problem på papper utan att använda en miniräknare. Trots att tillgången till teknologi är oerhört behjälplig när det kommer till att lösa komplicerade matematiska ekvationer så vågar jag hävda att den bästa vägen till att bemästra alla matematiska områden är med hjälp utav papper och penna. Att förlita sig på miniräknare eller resurser online som ersättare för förstahandskunskaper bör inte ses som ett ”teknologiskt framsteg”. Den här webbsidan kommer att rädda dig från att fastna i den fällan och kommer även att styra dig i rätt riktning.

Hur man använder webbsidan: Studenter

Den första saken att göra är att hämta en penna och ett papper. Sektionerna är menade att utföras i den ordningen som de presenteras. De exemplen som tillhandahålls är väldigt visuella. Som elev rekommenderas du därför att gå igenom dessa interaktiva exempel visuellt snarare än att memorera stegen. Övningarna görs på papper och du kan kontrollera dina lösningar med hjälp av de lösningarna som förses på webbsidan. Webbsidan kommer att uppmuntra dig att visa dina uträkningar tydligt. I tillägg, såvida ingenting annat anges, så ska miniräknare inte användas för att lösa uppgifterna; den här webbsidan uppmuntrar dig till att internalisera de matematiska grunderna och en miniräknare kan inte hjälpa dig med det.

Hur man använder webbsidan: Lärare

Webbsidan kan bilda kärnan utav kursen. Studenterna får på så sätt tillgång till kursplanen, ändamålsenliga uppgifter samt fullständiga lösningar på dessa uppgifter. Elever som befinner sig på en mer avancerad nivå kan erbjudas extra uppgifter och den här webbsidan kan även hjälpa elever på en mindre avancerad nivå att fylla sina kunskapsluckor. De interaktiva exemplen kan också användas under lektionstid. Webbsidan kan vara behjälplig med att hantera en klass där eleverna ligger på olika kunskapsnivåer. Nedan följer guidande kommentarer kring de olika sektionerna:

Algebra

Till en början förklarar den här sektionen de algebraiska grunderna för att sedan ge en ingående grundstötning i att lösa ekvationer med allt ifrån 1 till 4 steg för att hitta värdet av x.

Linjära ekvationer

Den här sektionen förklarar grunderna av linjära funktioner. Kursen kan kompletteras med svårare frågor för elever som önskar en mer avancerad problemlösning.

Andragradsekvationer

Till en början förklarar den här sektionen grunderna av andragradsekvationer och går sedan över till att förklara de mer avancerade ämnena i detalj, vilka inkluderar kvadratskomplettering, sambandet mellan transformationer och kvadratskomplettering, samt deriveringen av den allmänna formeln för andragradsekvationer. Kursen är väldigt avancerad men kan kompletteras med ordproblem. Det här är den mest kortfattade, systematiska och fullkomliga kursen om andragradsekvationer som finns tillgänglig gratis på internet.

Fler sektioner tillkommer, håll ett öga på det här området!!