Animated Mathematics
AM
AM
Animated Mathematics

Världsomfattande Kursplaner

International Baccalaureate (IB) Program.

IB förutsatta kunskaper

Sektionerna ”Algebra” och ”Linjära Ekvationer” omfattar en del av de förutsatta kunskaperna som ingår i IB Maths Studies. Hursomhelst rekommenderar jag att eleverna i tillägg bör gå igenom de första sju sidorna utav ”Andragradsekvationer”. Elever som planerar att studera ”Maths Standard Level” eller ”Higher Level” rekommenderas att gå igenom hela sektionen om andragradsekvationer.

IB Maths Studies

Sektionerna ”Algebra” och ”Linjära Ekvationer” är del av kursplanen. De första sex sidorna av sektionen ”Andragradsekvationer” omfattar den delen utav kursplanen som berör andragradsekvationer.

IB Maths Standard Level and Higher Level

Sektionen “Andragradsekvationer” innefattar den sektionen om andragradsekvationer som ingår i kursplanen för Maths Standard och Higher Level. De frågorna som ställs på sluttentan för Maths Higher Level är hursomhelst mer sofistikerade. I gynnsammaste fall skall eleverna ha gått igenom kursen om andragradsekvationer under pre-IB för att sedan kunna träna på IB frågor som berör andragradsekvationer under första året på IB programmet.

England/Storbritannien

Cambridge IGCSE and GCSE

Sektionen “Andragradsekvationer” går igenom andragradsekvationer mer ingående än vad som krävs inom kursplanen för IGCSE. Eleverna uppmanas att endast studera de första 7 sidorna. Algebrasektionen omfattar delar av kursplanen medan sektionen “Linjära Ekvationer” inkluderar hela kursplanen. Det här borde även vara relevant för andra examensnämnder, men jag är inte bekant med dem.

Sverige

Matte 2

Alla tre sektionerna är relevanta för Matte B. Algebrasektionen kommer att göra det möjligt för dig att ta till dig den kunskapen som krävs för att lösa frågor på A nivå. Elever bör hursomhelst öva sina kunskaper genom att göra äldre prover för att bekanta sig med den stilen som används vid förhör. Oftast så visar inte svenska textböcker hur man som elev ska ta sig an frågor på A nivå samt att den tiden som ägnas till att lösa svåra frågor i klassrummet är begränsad; den här webbsidan kan fylla den luckan.

USA

Algebra 1

Sektionerna “Algebra” och “Linjära Ekvationer” ligger på en nivå som liknar den av Algebra 1

Algebra 2

Sektion “Andragradsekvationer” ligger på en nivå som liknar den av Algebra 2.

Resten av Världen

Linjära ekvationer och andragradsekvationer studeras i klass 9-11 i de flesta matematikkurserna runt om i världen, och den här webbsidan är relevant till många kurser.

Göteborg/Kungsbacka Juli 2015