AM
Animated Mathematics

Algebra:Innehåll

Introduktion: varför lära sig algebra?

Vi börjar med enkla ordproblem som kan lösas i tankarna. Vid en viss punkt kommer problemen att bli för komplicerade för att lösa mentalt och du kommer då behöva använda symbolisk algebra.

Jämvikt och algebra

Algebra är baserat på en balansvåg. De algebraiska reglerna härstammar från en balansvåg.

Multiplikation och Division

I syfte att upprätthålla balansen kan du multiplicera och dividera båda sidorna av en ekvation, så länge det görs med alla termerna.

Att lösa ekvationer

Exempel och övningar för 1,2,3 och 4-stegsproblem.