AM
Animated Mathematics

Varför lära sig algebra?

De flesta människor vet att algebra är ett extremt kraftfullt problemlösningsverktyg. Enkla problem som man råkar ut för i dagliga situationer kan lösas i tankarna genom att använda sunt förnuft. Algebra gör det möjligt för dig att lösa problem som skulle vara näst intill omöjliga att lösa genom att enbart beskåda problemet i fråga. I själva verket så skulle man inte ha kunnat utveckla modern teknologi utan algebra. I den här sektionen kommer vi till en början att diskutera enkla matematiska ordproblem och sedan utöka dess komplexitet; mer komplexa problem skulle behöva integrera algebraiska räkneoperationer och dessa kommer diskuteras i senare sektioner.

Uppgift: Ett väldigt enkelt ordproblem

Hur gammal är du?

simple age problem which can be done mentally.

Skriv in ålderProblemet är väldigt enkelt, men precis som alla algebraiska övningar som tas upp här så finns där ett känt värde som i detta fall är din ålder. Det okända värdet är relaterat till ett okänt värde som är åldern på din kompis. Härnäst ska vi tänka över ett mer avancerat problem.

Uppgift: fastställ heltalet

Ett heltal mellan 0 och 10 väljs

heltal multipliceras och ett antal tillsätts , vad är heltal?

Skriv in svaretEn vanlig strategi som används för att svara på den överstående frågan skulle vara att testa varje heltal mellan 1 till 10 tills det att det rätta svaret upptäcks. En sådan strategi är endast praktisk eftersom värdesintervallen är begränsad. Hur skulle det vara om heltalet kunde ta ett värde mellan, låt oss säga 1 till 1000? Då skulle du behöva ha den tankekraften som Mr Spock i Star Trek har eller Raymond från filmen ”The Rain Man” för att lösa problemet. I senare sektioner kommer vi hursomhelst att lära oss hur algebra kan användas för att lösa problem som är betydligt svårare än de överstående frågorna, tillochmed utan att använda matematiska tankekrafter som de Mr Spock and Raymond har. Istället så kommer du att utveckla algebraiska krafter vilka utgör grunden av modern naturvetenskap och teknik.

Uppgift: Tankeläsarwebbsida eller någonting annat?

Försök att göra uppgiften nedan:

fråga om att tänka på ett tal som kan lösas med algebra

Kan du förklara varför webbsidan får rätt svar varje gång? Är det så att webbsidan kan läsa dina tankar? Eller finns det snarare en mer rationell förklaring? Du rekommenderas att visa dina uträkningar på papper; när du har hittat den rationella förklaringen har du ”upptäckt” grunden av algebra. En mer formell introduktion till algebra kommer att ges i nästa sektion.